2014/05/09

Crème de la crème…

… czyli zapowiedź naszej pierwszej, ślubnej realizacji wideo!

Praca w tandemie to dla mnie pewnego rodzaju nowość, zwłaszcza że tandem jest "pracowo-życiowy", a takie połączenie zawsze rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo ;). Dobra informacja jest taka, że oboje żyjemy, nikt nikogo nie zabił, ani w trakcie realizowania materiału, ani nawet przy montażu, jest więc szansa, że takie materiały będą się tu pojawiały nieco częściej. xoxox


… highlights on our first wedding video!

Working in tandem is for me a kind of novelty, especially the tandem is "of labor-life," and such a connection always brings some kind of danger ;). The good news is that we both live, no one killed anyone, nor during the shooting, or even the postprocess part, so there is a chance that this kind of productions will appear here a bit more often. xoxox

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz